تور ترابزون

  • عنوان
  • قیمت از
  • مدت سفر
  • آژانس
  • تلفن
تور استانبول بهار ۱۴۰۱
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ شب
بنیامین پرواز ایران ایر تور
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵شب
۱۴۰۱/۰۵/۰۶تا۱۴۰۱/۰۵/۱۱
تور استانبول ۱۴۰۱
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
بنیامین پرواز ماهان
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۳
تور استانبول ۴روزه
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳ شب
الماس خاورمیانه ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۷۵۰۷۷۲ تاریخ های تور
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۳شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۰تا۱۴۰۱/۰۵/۰۲
تور آنتالیا بهار ۱۴۰�� - پگاسوس
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز پگاسوس
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۰تا۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۵/۰۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۷
تور تابستانی آنتالیا
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
هیرمان گشت کبیر Turkish
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۰تا۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۵/۰۲تا۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۵/۰۳تا۱۴۰۱/۰۵/۰۹
تور انتالیا هوایی
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی Turkish
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۷تا۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۴تا۱۴۰۱/۰۴/۳۰
تور آنتالیا (معراج)
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
الماس خاورمیانه معراج
۰۲۱۸۸۷۵۰۷۷۲ تاریخ های تور
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۶تا۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۷تا۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۸تا۱۴۰۱/۰۴/۲۴
۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۹تا۱۴۰۱/۰۴/۲۵
تورانتالیا
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
فلات پارس گیتی ایران ایر تور
۰۲۱۸۸۵۱۱۰۲۴ تاریخ های تور
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۱تا۱۴۰۱/۰۴/۱۷
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۸تا۱۴۰۱/۰۴/۲۴
تور۶شب استانبول همه روزه
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
هیرمان گشت کبیر قشم ایر
۰۲۱۲۲۲۲۲۰۸۸ تاریخ های تور
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۱تا۱۴۰۱/۰۴/۱۷
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۲تا۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۳تا۱۴۰۱/۰۴/۱۹
۱۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۴تا۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۵تا۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۶تا۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۷تا۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۸تا۱۴۰۱/۰۴/۲۴
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۹تا۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۰تا۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۱تا۱۴۰۱/۰۴/۲۷
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۲تا۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۳تا۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۴تا۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۵تا۱۴۰۱/۰۴/۳۱
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۶تا۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۷تا۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۸تا۱۴۰۱/۰۵/۰۳
۱۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۲۹تا۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۰تا۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۳۱تا۱۴۰۱/۰۵/۰۶
تور بدروم ۱۴۰۱
۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۶ شب
بنیامین پرواز آسمان
۰۲۱۲۲۹۷۴۸۸۹ تاریخ های تور
۱۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۶شب
۱۴۰۱/۰۴/۱۱تا۱۴۰۱/۰۴/۱۷
{{level1.title| persianNumber}}
{{level1.price | commaSeparated(',') | persianNumber}}{{level1.currency}}
{{level1.startDate |persianNumber}} الی {{level1.endDate |persianNumber}} {{level1.duration |persianNumber}} شب
{{level1.travelAgency.title}} {{level1.transportCompanyTitle}}
{{level1.travelAgency.tel| persianNumber}} تاریخ های تور
{{level1.title | persianNumber}}
{{level2.price | commaSeparated(',') | persianNumber}} {{level1.currency}}
{{level2.duration |persianNumber}}شب
{{level2.startDateFa| persianNumber}}تا{{level2.endDateFa| persianNumber}}

تور ترابزون

تور ترابزون

ترابزون تقریبا یکی از مقاصد نوظهور در میان شهرهای کشور ترکیه است که شاهدیم همواره تورهای مختلفی به مقصد آن ارائه می شود و حالا تور زمینی ترابزون طرفداران زیادی دارد. ترابزون در جنوب شرقی دریای سیاه و در شمال شرقی کشور ترکیه واقع شده است. این شهر را بیشتر با منطقه اوزونگل زیبایش می شناسند و سفر به آن برای علاقه مندان به طبیعتگردی، بازدید از اماکن تاریخی و معماری و در نهایت عاشقان سفر پیشنهاد می کنیم. شما عزیزان می توانید همواره قیمت بروز تورهای ترابزون و سایر شهرهای کشور ترکیه را در بخش بالایی همین صفحه مشاهده کنید.

تور ترابزون