خرافات در ترکیه، 10 خرافه که در ترکیه خواهید شنید

از ۱۵۴ رای

10 خرافه ای که در سفر به ترکیه خواهید شنید 

در طول سفر با تور ترکیه اگر خرافه هایی نظیر خرافه ها و رسومات نزدیگ به خودمان دیدید تعجب نکنید. ترکیه، کشوری که به چشم نظر معروف است، خرافات دیگری نیز به گوشتان خواهد خورد. اما پیش از سفر با تور ترکیه با چند خرافه رایج در ترکیه آشنا شوید. 

1.چشم نظر بخشی مهم در خرافه های ترکیه

چشم نظر تنها یک دکوری آبی در خانه ها و مغازه ها نیست، چیزی بیش از یک دکوری زیباست. چشم نظر در ترکیه نیز ماننده کشور عزیزمان ایران به منظور رفع موج های بد و بدشانسی مورد استفاده قرار می گیرد. در طول سفر با تور ترکیه اگر همه جا این چشم نظر را دیدید تعجب نکنید.

2.شیشه شکسته و خرافه ی پنهان در آن

مردمان ترکیه زمانی که شیشه ای می شکند بر این باور اند که این شیشیه شکستن رفع بلا و چشم نظر بوده و آن را به فال نیک می گیرند. مردم ترکیه پس از شکستن شیشه سریعا ان را جمع کرده و آن را از خانه دور می کنند. 

3.ضربه  زدن به چوب در ترکیه

از خرافه ای دیگر که در ترکیه خواهید دید، 3 مرتبه ضربه زدن به تیکه ای از چوب است. ضربه زدن به چوب از خرافه های رایج در میان اهالی ترکیه است که ان را برای رهایی از چشم نظر و بد شانسی انجام می دهند. هنگامی که می خواند خود و یا کس دیگری را از چشم بد حفظ کنند، 3 مرتبه به چوب ضربه می زنند. همانطور که می دانید، این خرافه در میان هموطنان گرامی خودمان نیز رایج است.

4.دکمه کرد لباس  خرافه ای که ترکیه ای ها باور دارند

در ترکیه هرگز زمانی که با کسی رو به رو می شوید و مقابل کسی قرار میگیرید دکمه لباس خود را دکمه نکنید. اهالی ترکیه بر این باور اند که با دکمه کردن لباس بخت و اقبال آن فرد را نیز می بندند، از این رو هرگز یک ترک را نخواهید دید که رو به روی شما دکمه لباس خود را ببندد.

5.خرافه ای در ریختن یک لیوان آب

هنگامی که کسی به سفر می رود پشت سر مسافر کاسه و یا لیوانی آب می ریزند، بله ا ین خرافه و یا رسم نیز هماننده ایران در ترکیه نیز دنبال می شود. اهالی ترکیه پشت سر مسافرسن خود آب میریزند تا سفر برای مسافر عزیزان به خوب پیش رود و به سلامت برگردد.

6.خرافه بر سر وسایل تیز در ترکیه

اهالی ترکیه بر این باور اند که دادن یک شی تیز مثل چاقو یا قیچی بین آنها در آینده دعوا و بحث به وجود می آورد، از این رو، مردم آرام و مهربان ترکیه به منظور جلوگیری از بحث و یا دعوای احتمالی هرگز شی تیزی را به دست هم نمی دهند. از فرد می خواند آن را بردارد و یا چاقو را بر عکس کرده و از سوی دستگیره به دست فرد می دهند.

7.خرافه ای بر سر راست و یا چپ

ترکیه ای ها بر این عقیده اند که همه چیز را می بایست با راست شروع کرد، مثلا اگر قصد شروع برنامه ای را کنند و یا اگر به هنگام برخواستن در زمان صبح  با پای راست بیدار می شوند و روز و برنامه خود را با پای راست آغاز می کنند. ترکیه ای ها بر این باورانر که هرچیزی که با دست و یا پای راست شروع شود خوش یمن است.

8.سوت زدن گوش

اهالی ترکیه بر این باور اند که سوت زدن گوش دلیل بر است که جایی سخن از اوست و کسی راجبه او در حال سخن گفتن است. اگر گوش راست سوت بزند نشان بر این است که سخن در رابطه با او به نیکیست. برخی دیگر نیز بر این باور اند که اگر پلک چشم بپرد بر این نشانه است که دوست و یاری به دیدار شما خواهد آمد.

9.کف دست چپ و یا کف دست راست

در ترکیه خاریدن کف دست نشان و خبر از پول دارد. اگر کف دست چپ شما بخارد نشانه از دست دادن پول و اگر کف دست راست بخارد نشان از به دست آوردن پول دارد.

10.عروس و داماد 

در ترکیه در طول مراسمات عروسی عروس بار ها پای داماد را لگد می کند. مردم ترکیه بر این باور اند که با این کار داماد از عروس حرف شنوی خواهد داشت.از تماشای دیدنی های منحصر به فرد ترکیه لذت ببرید! 

ارسال نظر