صدف شریعتی

مدیر :ناصر رجبی
پروانه کسبالف - ب
کد پستی1391
کد پستی33 - 2 1413 4
اپراتورTicketing & Tour operator
شهرتهران
منطقه3
وب سایت:
آدرس
تهران ،بلوار میرداماد،بین میدان مادر و شریعتی،(محسنی) شماره 34
<br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">پیشنهاد فایند ا تور برای مسافرت در این ایام &nbsp;یکی از تور های </span><span style="text-align: left;"><a href="/fa/international-tour/dubai" style="text-align: left;">تور دبی</a></span><span style="text-align: left;">،</span><span style="text-align: left;"><a href="/fa/international-tour/thailand" style="text-align: left;">تور تایلند</a></span><span style="text-align: left;">،&nbsp;</span><span style="text-align: left;"><a href="/fa/international-tour/bali">تور بالی</a></span><span style="text-align: left;">،</span><span style="text-align: left;"><a href="/fa/international-tour/india" style="text-align: left;">تور هند</a></span><span style="text-align: left;">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="text-align: left;"><a href="/fa/international-tour/turkey/istanbul" style="text-align: left;">تور استانبول</a></span><span style="text-align: left;">میباشد.&nbsp;</span></div>