تور انتالیا آذر98 | آژانس مسافرتی مهرسانا پرواز

مبدا:  تهران
مقصد:  انتالیا
شروع تور :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
پایان تور :  ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
نوع سفر :   هوایی- ماهان
مدت اقامت :  ۶ شب
مقصدمدتتوضیحات
انتالیا۶ شب-

هتل های این پکیج

هتل خدمات و درجه قیمت ۲ تخت قیمت ۱ تخت کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
ستاره B.B
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره B.B
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره U.ALL
۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ستاره ALL
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات تور

مبدا سفر تهران
نوع سفر هوایی
مدت سفر ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ الی ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
مدارک مورد نیاز
خدمات آژانس 6شب و 7روز اقامت پرواز ماهان ترانسفر لیدر بیمه
توضیحات نرخ کودک زیر2سال 390,000 تومان است.
نرخ کودک زیر2سال 390,000 تومان است.
در تماس تلفنی با آژانس مسافرتی مهرسانا پرواز حتما ذکر کنید که از طریق وب سایت فاینداتور تماس گرفته اید. آژانس ها ملزم به ارائه قیمتهای فوق برای تاریخهای درج شده هستند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت فرم تخلف را تکمیل کنید
شماره تماس آژانس مسافرتی آژانس مسافرتی مهرسانا پرواز ۰۲۱۲۲۹۴۶۰۰۲