innerbanner
بازار بزرگ استانبول، ۴ چیزی که باید از بازار بزرگ ایتانبول بخرید | Grand Bazaar : استانبول به عنوان شهری برای عاشقان خرید شهرت دارد و این شهرت به دلیل وجود مراکز خرید مدرن و البته بازار سنتی بزرگ استانبول است. اما در بازار...