innerbanner
مساجد زیبای استانبول، لیست ۶ مسجدی که نباید در استانبول ترکیه از دست داد مساجد استانبول از اماکن دیدنی بسیار مهم و زیبای توریستی ترکیه محسوب می شود، در واقع استانبول به داشتن مساجد و معماری عثمانی باقی در این مساجد در دنیا مشهور است. استانبول&n...