innerbanner
مسجد ایاصوفیه استانبول : معرفی مسجد ایاصوفیه استانبول به همراه عکس و نشانی  استانبول، شهر تاریخی، زیبا و بزرگ ترکیه، شهری نیست کمه بتوان در یک روز از آن دیدن کرد. در طول سفر با تور ترکیه، اگر قصد بازدید از استانبول را دارید زمان را از دس...