innerbanner
بازار بزرگ استانبول  از مراکز خرید معروف استانبول - Grand Bazaar استانبول به عنوان شهری برای عاشقان خرید شهرت دارد و این شهرت به دلیل وجود مراکز خرید مدرن و البته بازار سنتی بزرگ استانبول است. اما در بازار بزرگی که...