18 کلمه زیبا ترکی که با آن عاشق زبان استانبولی می شوید

18 کلمه پر کاربردی ترکی استانبولی، کلمات کلیدی ترکی استانبولی

همه فکر می کنند که یاد گرفته زبان استانبولی و یا همان ترکی کار آسانی نیست و یاد گرفتن زبان استانبولی برای سفر به ترکیه و لذت بردن از اماکن دیدنی ترکیه مشکل است. اما،  زبان استانبولی خود به تنهایی گویای زیبایی خود و بیان گوی فرهنگ غنی ترکیه است و حتی اگر تجربه سفر با تور استانبول را نداشته باشید یا تماشای تنها چند سریال ترکیه ای با اصطلاحات پرکاربرد ترکی استانبولی آشنا خواهید شد.  در ادامه با زیبا ترین و دوست داشتنی ترین کلمات ترکی که از پر کاربردترین کلمات ترکی استانبولی محسوب می شوند آشنا می شوید :

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 1 : Evren
به این صورت بخوانید : ایورن، به معنای جهان

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-1

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 2 : Güzel
به این صورت بخوانید : گوزل، به معنای زیبا

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-2

 کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 3 : Deniz
به این صورت بخوانید : دنیز، به معنای دریا

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-3

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 4 : Güvercin
به این صورت بخوانید : گووِرجین، به معنای کبوتر

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-4

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 5 : Aşk
به این صورت بخوانید : آشک، به معنای عشق

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-5

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 6 : Rüzgâr
به این صورت بخوانید : روزگار، به معنای باد

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-6

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 7 : Gökyüzü
به این صورت بخوانید : گوکیوزو، به معنای آسمان

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-7

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 8 : Bahar

به این صورت بخوانید : بهار، به معنای فصل بهار 

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-8

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 9 : karşılama
به این صورت بخوانید : هوش گِلدین، به معنای خوش آمد

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-9

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 10 : Umut
به این صورت بخوانید : اُ موت ، به معنای امید

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-10

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 11 : Keyif
به این صورت بخوانید : کِیایف ، به معنای لذت

 

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 12 : Boşver
به این صورت بخوانید : ابوشوِر، به معنای فراموش کردن

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-11

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 13 : Kiraz
به این صورت بخوانید : کیراز، به معنای گیلاس

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-12

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 14 : Şahane

به این صورت بخوانید : شاهانه، به معنای شگفت انگیز

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-13

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 15 : Teşekkürler
به این صورت بخوانید : تشِکیورلِر، به معنای تشکر

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-14

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 16 : Sessizlik
به این صورت بخوانید : سِس سیز لیک، به معنای سکوت

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-15

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 17 : Ziyafet
به این صورت بخوانید : زیافِت، به معنای جشن

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-16

کلمه پرکاربرد ترکی استانبولی 18 : Şaheser
به این صورت بخوانید : شاه ِ سِر، به معنای شاهکار

کلمات-پرکاربرد-استانبولی-ترکی-17